Partition ทึบกึ่งกระจกขัดลาย ขนาด 120 x 5.5 x 120 CM.

Partition ทึบกึ่งกระจกขัดลาย ขนาด 120 x 5.5 x 120 CM.

Partition ทึบกึ่งกระจกขัดลาย ขนาด 120 x 5.5 x 120 CM.

  • พาร์ติชั่น กั้นโต๊ะทำงานเป็นรูป ตัว E
  • ใช้ขนาด 120 ตรงกลาง ใช้ขนาด 60 ซม.กั้นด้านข้าง
  • เป็นแบบกล่องไฟด้านล่าง
  • สามารถ เลือกเจาะตามรูป

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone